Ikaruga
1100% 352
Obľúbená hra
Strieľať! Dodge! a ... Získajte Hit !?

Ikaruga je vertikálny shoot 'em up, ktorý je vybavený unikátnou polarizačnou hrateľnosťou.
Prepnite polaritu lode a "hit a absorbujte". nepriateľské guľky!
Dosiahnite High Score s reťazovým bonusom! FunkciaPrehrávač loď, všetci nepriatelia a guľky sú čierne alebo biele.
Polaritu hráča možno prepínať podľa želania.
Vaša loď dokáže absorbovať nepriateľské guľky rovnakej polarity.
Vyplnená energia ide do ohniska silných homingových laserov! (Uvoľňovací výkon)
Porazte 3 nepriateľov v rade s rovnakou polaritou a získajte reťazový bonus!
Vytváranie vysokých skóre sa cíti ako logická hra?
Obdivuhodná 3D grafika. Rýchla a hladká hra.
2 hráči hra (miestne) a
Režim Double Play: Hra s 2 hráčmi môžete hrať s jedným ovládačom.
5 úrovní. Tactical level design a boss battle.
3 úrovne obtiažnosti: EASY, NORMAL, hard.
Zmeňte svoju taktiku v závislosti od obtiažnosti.
2 Herné režimy: ARCADE, PROTOTYPE (nie sú skryté).
Funkcia ukladania údajov pre prehrávanie je k dispozícii.
Môžete si ich tiež stiahnuť z hlavných tabuliek.
Podpora režimu vertikálneho zobrazenia.
Môžete tiež hrať ako strelca s bočným rolovaním tým, že otočíte len hernú obrazovku.
Ovládač Xbox360, podpora klávesnice a myš.
Preložené z:
Shoot! Dodge! and... Get Hit!?
Ikaruga is a vertical shoot 'em up that features an unique polarity-switching gameplay.
Switch the ship's polarity and "get hit and absorb" enemy bullets!
Achieve High Score with the chain bonus!FeaturesThe player ship, all enemies and bullets are black or white.
Player's polarity can be switched at will.
Your ship can absorb enemy bullets of the same polarity.
Filled energy goes to fire powerful homing lasers! (Release Power)
Defeat 3 enemies in a row of the same polarity and get the chain bonus!
Building up high scores feels like a puzzle game?
Spectacular 3D graphics. Fast and smooth game play.
2 Players game (Local) and
Double Play Mode: You can play 2 Players game with one controller.
5 levels. Tactical level design and boss battles.
3 difficulty levels: EASY, NORMAL, HARD.
Change your tactics depending on the difficulty.
2 Game modes: ARCADE, PROTOTYPE (not hidden).
Replay data save is available.
You can also download them from the Leaderboards.
Vertical screen mode support.
You can also play the game like a side-scrolling shooter by rotating only the game screen.
Xbox360 controller, Keyboard and Mouse support.
čítať viac
Pridať komentár  Registrácia - login