Jay Fighter: Remastered

Jay Fighter: Remastered
173% 120
Obľúbená hra
Vo svete, kde jediná vec viete, je boj, môžete prežiť nekonečné vlny nepriateľov? Jay Fighter: Remastered je strieľačka na báze zhora nadol. Môžete ísť buď tradičnými a bojovať proti nekonečným vlnám nepriateľov samotných alebo s ostatnými.
Preložené z:
In a world where the only thing you know is combat, can you survive endless waves of enemies? Jay Fighter: Remastered is a top-down wave based shooter. You can either go traditional and fight endless waves of enemies alone or with others.
čítať viac
Pridať komentár  Registrácia - login