VEGA Conflict
144% 793
Obľúbená hra
Podajte si nárok, vezmite svoje flotily a vojte epické vojny vo vesmíre. Pásmo spolu s ďalšími hráčmi v krvavom povstaní, aby prevzali späť galaxiu zo zlého VEGA federácie.

  

   ÚPRAVA VAŠEJ VOĽBY: Rôzne ciele vyžadujú rozdielnu stratégiu, vybavte flotilu pre víťazstvo.

   REAL-TIME PvP: Skutočná vojna nečaká, že sa jej v pohotovostnom čase potopia nepriatelia.

   BATTLE ANYWHERE: Konflikt nikdy nekončí. Pokračujte v pokroku v telefóne, tablete alebo v prehliadači.

Preložené z:
Stake your claim, command your fleets, and wage epic war in space. Band together with other players in a bloody rebellion to take back the galaxy from the evil VEGA Federation.

CUSTOMIZE YOUR WAR: Different targets call for different strategy, outfit your fleet for victory.
REAL-TIME PvP: Real war doesn’t wait its turn - attack enemies at will in real-time.
BATTLE ANYWHERE: Conflict never ends. Continue your progress on phone, tablet, or in browser.
čítať viac
Pridať komentár  Registrácia - login