AdVenture Communist

AdVenture Communist
175% 65
Obľúbená hra
Vitajte priateľ, AdVenture Communist! Najspravodlivejší simulátor komunizmu!
  
   Rozširujte svoju skromnú zemiakovú farmu na kolóniu, a potom rozšírite svoje priemyselné odvetvia po celej krajine! Investujte šokujúce zdroje do elitných tovární a vedeckých experimentov na zvýšenie produkcie!
  
   Komunizmus nikdy nespí a ani nebude vašim pokrokom, keďže vaši pracovníci prejdú mimoriadne na to, aby vaše priemyselné odvetvia podporili 24 hodín denne 7 dní v týždni. Je to tak jednoduché, dokonca aj kapitalista to dokáže!
  
   Je čas ukázať vládnucej triede, z čoho ste. Začnite svoju farmu až po továrenské dobrodružstvo - Len v spoločnosti AdVenture Communist!
  
   Mier, pôda a zemiaky!
Preložené z:
Welcome friend, to AdVenture Communist! The world’s fairest communism simulator!

Grow your modest potato farm into a spudding colony, then expand your industries across the brother land! Invest shocking amounts of resources into elite factories and science experiments to increase your production!

Communism never sleeps and neither will your progress, as your workers will go the extra mile to fuel your industries 24/7. It’s so simple, even a Capitalist could do it!

It’s time to show the ruling class what you’re made of. Start your farm to factory adventure today - Only in AdVenture Communist!

Peace, Land, and Potatoes!
čítať viac
Pridať komentár  Registrácia - login