Floating Point

Floating Point
1100% 219
Obľúbená hra
Floating Point je bezplatná, pokojná hra o používaní hákového háku, ktorý sa môžete vyzdvihnúť nádherne cez náhodne vytvorené priestory. Vo vzduchu bojujete proti gravitácii. Keď spustíte pod vodou, bojujete proti svojej vlastnej vztlaku, aby ste sa mohli hlbšie do hĺbky.
 
  Jediným cieľom je zhromaždiť body a jediná vec, ktorá zvyšuje vaše body, sa rýchlo, hladko a elegantne hojdajú, bez toho, aby zasiahli nič. Keď vyberiete hybnosť, začnete žiarovať, stĺpy, ktoré zbierate, stúpajú, hudba kopne a vaša trajektória napaľuje jasnú červenú čiaru vo vzduchu a čerpá obrovské a krásne matematické krivky vášho oblúkajúceho letu.
 
  Tiež názov je hre, takže to je v pohode.
Preložené z:
Floating Point is a free, peaceful game about using a grappling hook to swing yourself gracefully through randomly generated spaces. In the air, you're fighting gravity. When you splash down beneath the water, you're fighting your own buoyancy to swing yourself further into the depths.

The only objective is to collect points, and the only thing that increases your points is swinging swiftly, smoothly and elegantly without hitting anything. As you pick up momentum, you start to glow, the bars you're collecting rise up, the music kicks in, and your trajectory burns a bright red line in the air, drawing huge, beautiful mathematical curves of your arcing flight.

Also the name is a pun, so that's cool.
čítať viac
Pridať komentár  Registrácia - login